Onze school als droomplek

Onze gemoedelijkheid is onze troef. We kennen elkaar en omarmen ieders eigenheid, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit een meerwaarde biedt. Tijd maken voor elkaar vinden wij belangrijk. Wij maken school met ons hart vanuit een echte interesse in wat er leeft bij onze kinderen en hun ouders. Zij mogen zichzelf zijn, ze worden gezien, er wordt naar hen geluisterd. Zo werken wij aan een school waar iedereen zich goed voelt! Een school waar onze kinderen, personeel en ouders het samen goed kunnen vinden, betrokken worden en zich goed voelen. Onze school is "De Driehoek" tussen ons team, de leerlingen en hun ouders. 

Naar top