Hoe help je jouw kleuter vlot starten in de instapklas?

Enkele tips voor een vlotte start bij juf Aileen

Neem kort afscheid van je kind.

Het is heel normaal dat kinderen de eerste weken huilen bij het afscheid nemen. Flink zijn hoeft dus niet!

Een beetje verdrietig?

Als jouw peuter nog veel troost vindt in een knuffel of een tutje, dan mag dit de eerste weken.

Heeft jouw peuter nood aan een rustmomentje tijdens de klasdag?

Dat kan! Tussen 12.45u en 14.00u kan je peuter slapen in de slaapklas. Wat hebben we nodig?

 • een tutje of knuffeltje
 • pampers
 • een dekentje
 • een kussensloop

ALLES VOORZIEN VAN NAAM AUB.

Reservekledij

Omdat accidentjes nu eenmaal kunnen gebeuren, is het altijd handig om extra kledij in een wetbag mee te geven. De kleertjes bewaren we in het doosje boven de kapstok. Wat steek je hier in:

 • sokken
 • onderbroek(en)
 • makkelijke broek(en)

ALLES VOORZIEN VAN NAAM AUB.

Op woensdag is het juf Priscilla.

Op woensdag is juf Aileen niet aanwezig op school, dan vangt juf Priscilla onze klas op.

Praktische informatie voor een vlot verloop

Zindelijkheid

Graag weet ik vooraf hoever jouw peuter staat in de zindelijkheidstraining. Zo kunnen we er samen aan werken. Dit zorgt voor een vlot verloop van het zindelijkheidsproces. Makkelijke kleding en schoenen zijn tijdens de zindelijkheidstraining een pluspunt. De eerste week is een
pamper toegelaten. Vanaf dan vragen we om ondergoed aan te doen. Als we na een periode van 2 weken merken dat de peuter nog niet zindelijk is, nodigen we jullie uit voor een gesprek. Daarin bekijken we de verdere stappen om de zindelijkheidstraining zowel op school als thuis te optimaliseren.

Koek en drank

 • Het koekendoosje, fruitdoosje, drinkbus en brooddoos voorzien van een NAAM.
 • Geen koeken met chocolade want deze smelten in een kleuterhandje.
 • Papiertjes van de koekjes mogen jullie er thuis al afdoen, dit om de afvalberg van de school te verkleinen.
 • Snoepjes zijn niet toegelaten, maar fruit en groentjes mogen elke dag!
 • Woensdag mogen de kleuters alleen groenten of fruit meebrengen.
 • Alleen zuiver water in een gebruiksvriendelijke drinkbus is toegestaan tijdens de klasdag.

Speelgoed

Bij sommige thema’s waar we rond werken, mogen de kleuters een speelgoedje of voorwerp meebrengen van thuis. Gelieve hier steeds goed de NAAM op te vermelden. Voor de rest kan je kleuter best geen speelgoed van thuis meebrengen, zo gaat er zeker niets stuk of verloren.

Ziekte

Als jouw kleuter ziek wordt in de klas, bellen we het ‘noodnummer’ dat door jou is opgegeven. Bij ziekte van meerdere dagen, gelieve de school te verwittigen.

Fluohesje

Jouw kleuter krijgt één fluohesje van de school. Wij willen vragen om dit DAGELIJKS aan te doen, ook al kom je met de auto.

Verjaardagen

Is je kleuter jarig? Dan is het feest in de klas!! We zingen verjaardagsliedjes, blazen kaarsjes uit, maken een kroon, vertellen een verhaal, … kortom: die dag staat jouw kleuter in de belangstelling! Ouders mogen bij de verjaardag van hun kind vrijblijvend een traktatie voorzien voor de
klasgenootjes. Dat kan in de vorm van fruit, een stukje cake (zonder slagroom) Geen individuele pakjes om uit te delen en liever geen snoepgoed of drinken.

Communicatie

De meeste communicatie gebeurt via Questi. Maar hou ook zeker de maandkalender in het oog om op de hoogte te blijven van wat ons te wachten staat.
Ook op onze school-Facebookpagina komen regelmatig foto’s en verslagjes over onze klas.
Foto’s van verjaardagen worden persoonlijk via e-mail of Questi verstuurd.

Oudercontacten

Regelmatig wordt er een oudercontact georganiseerd. De juiste data wordt tijdig meegedeeld. Gedurende 10 minuten krijgen jullie de kans om over jouw kleuter te praten. Indien je tijdens het schooljaar bijkomende inlichtingen wenst, kan je steeds bij ons terecht (voor of na de schooluren of via Questi). Indien er moeilijkheden zijn in de klas, worden de ouders door ons op de hoogte gebracht.

Wieleruurtje (wieltjesdag)

1 keer per maand gaan we even fietsen tijdens de middagpauze. Jouw kleuter mag zelf een fiets en helm meebrengen van thuis. Wij proberen volop te oefenen op de fietsvaardigheden van onze kleuters.

Turnen

De kleuters turnen 2 x per week samen met meester David in de turnzaal. Ze hebben geen turnpantoffels nodig. We turnen op blote voeten.

Klaspop Jules

Jules is elke dag in onze klas aanwezig. Hij luistert naar onze verhalen en helpt ons als we verdrietig zijn of het een beetje moeilijk hebben. Jules begrijpt hoe we ons voelen in de klas.

Knutselwerkjes

De knutselwerkjes worden voor elke schoolvakantie mee naar huis genomen. De kleuters krijgen hiervoor een herbruikbare zak mee. Gelieve de zak op maandag na de vakantie steeds terug mee te brengen. Jouw kleuter zal niet altijd elk werkje gemaakt hebben. Ook onze oudste vriendjes krijgen andere werkjes dan de kleinste vriendjes van de klas.

Brengen en afhalen

Probeer je kleuter op tijd naar school te brengen. Zo missen ze niets van het ochtendritueel en wordt de klasgroep niet gestoord. Toch een keertje (uitzonderlijk) te laat? Bel dan aan de witte deur aan.
Onze schoolpoort is elke weekdag open vanaf 7u30 en de bel gaat om 8u40.
Voor de veiligheid van onze kleuters wacht je ’s avonds best even tot alle kinderen zijn opgehaald voor je iets komt vragen aan de juf. Gelieve de juf te verwittigen als jouw kleuter door iemand anders dan gewoonlijk zal worden afgehaald. Kleuters die niet op tijd worden afgehaald, kunnen tot 18u00 in de nabewaking blijven.

Uitstappen

Wanneer we op uitstap gaan, krijgen jullie telkens via Questi een uitgebreide briefing. De peuters die nog niet droog zijn of nood hebben aan een middagdutje, kunnen we niet de zorgen geven die ze nodig hebben. Daarom vragen we om je peuter deze dag een keertje thuis te houden. Alle andere dagen van het schooljaar kunnen we wel garant staan voor de beste zorgen.

Hoe werken we in de klas?

Onze instappertjes krijgen al heel wat verantwoordelijkheden in de klas:

Zelfredzaamheid vinden we dan ook belangrijk: (kunnen jullie hier thuis ook op oefenen aub?)

 • Ze leren zelf hun jas aan – en uitdoen.
 • Ze kunnen zelf de boekentas weghangen, maar ook in- en uitladen.
 • Handen wassen na toiletbezoek.
 • Opruimen
 • Neusje snuiten

We werken meestal twee weken of langer (afhankelijk van het thema en de interesse van de kleuters) rond een bepaald thema. In dit thema werken we dan allerlei activiteiten uit om jouw kleuter op verschillende aspecten te stimuleren in zijn ontwikkeling. We gebruiken hierbij zoveel
mogelijk echte materialen om het experimenteren en exploreren te stimuleren.

We leren knippen, plakken, scheuren en nog vééééél meer!

Wie dacht dat kleuters zomaar spelen in de klas, heeft het mis! Elke activiteit, alle materialen, … zijn bedoeld om al spelend te leren.

Elk kind kan en mag op zijn eigen tempo groeien, deze ontwikkeling observeren wij zodat we hier gericht op kunnen inspelen met materialen en opdrachten. Het proces is dan ook belangrijker dan het resultaat.

Dagverloop

8.40u Morgenritueel

 • Zelfredzaamheid stimuleren : toiletbezoek, handen wassen, jassen uitdoen,…
 • We zingen ons goedemorgenliedje in de kring.
 • We verwelkomen alle kleuters en kiezen een kindje van de dag.
 • De week- en dagkalender worden overlopen. Welke dag is het vandaag? Wat gaan we vandaag allemaal doen in onze klas?
 • We zingen ons weerliedje en het kindje van de dag mag onze weerkalender correct hangen.

9.00u Begeleide activiteit

Dit zijn activiteiten die wij zinvol vinden voor de ontwikkeling van jouw kleuter. Dit kunnen opdrachten zijn rond wiskundige initiatie, taalaanbod, techniek, …

Begeleid aanbod gebeurt in kleinere groepen. De andere kleuters spelen vrij in de hoeken die eventueel worden verrijkt met thema-elementen. Wat kan het begeleid aanbod zoal zijn: een gezelschapsspel, knutselactiviteit, een opdrachtje, observatieoefening bij de juf, luisteropdracht,
iets rond kleuren, tellen, …

Een begeleid aanbod is dus zeker niet altijd een werkblaadje of een knutselwerkje maar veeleer het werken met taal en materiaal. De kleuters leren vooral door dingen zelf te ontdekken en te doen, vandaar dat er meestal wordt gewerkt met concreet materiaal.

10.00u Toiletbezoek

De kleuters kunnen de hele dag naar het toilet gaan indien nodig. Maar er worden ook vaste momenten ingelast waarop alle kleuters een toiletbezoek maken.

10.10u Drank- en fruitmoment

Het fruit wordt binnen in de gang op de bank opgegeten.

10.20u Speeltijd

Even buiten een frisse neus halen.

10.40u Vervolg of nieuwe begeleide activiteit

11.40u Toiletbezoek

11.50u Middagpauze

12.45u Slaapklasje

Vrijblijvend de mogelijkheid om jouw peuter even te laten rusten. (12.45u – 14.00u)

13.05u Middagonthaal

13.15u Zelfstandig spelen

De kleuters spelen vrij in de klas. Er is een aanbod voorzien waar de kleuters zelf over mogen beslissen of ze dit willen doen of niet. De juf speelt mee of doet een activiteit.

Hoekverrijking: bijvoorbeeld het creëren van een themahoek of opdracht in de bouwhoek. Ook in de voormiddag kan er terloops in de hoeken gespeeld worden. De hoeken in de klas zijn zoveel mogelijk uitgewerkt zodat taal, wiskunde, samenspel, … volop aan bod komen! Elk thema komt er wel iets nieuw of wordt er een totaal nieuwe hoek gecreëerd.

14.10u Drank- en koekmoment

Het koekje wordt binnen in de gang opgegeten op de bank.

14.20u Speeltijd

14.35u Klas opruimen

15.00u Afsluiten van de dag.

Met een verhaal, een liedje of een (contact)spel; taalspel, wiskundig spel, muzikale opdracht,…

15.20u Einde van de klasdag.

Mama, papa of grootouders komen me weer halen!

15.35u – 18.00u Nabewaking

Op woensdag eindigt onze klasdag om 12.10 uur. 

Naar top