Hoe en wanneer kan je ons bereiken?

Communicatieplatform Questi

Wij maken gebruik van het digitale communicatieplatform ‘Questi voor ouders’.  Questi vervangt zeker de persoonlijke gesprekken niet, maar vermijdt dat de mails niet aankomen of in ongewenste mail terechtkomen.

Wat moeten de ouders van nieuw ingeschreven leerlingen in orde brengen?

  1. Jullie ontvangen van Questi in de mailbox een vraag tot activatie.
  2. Doe het mailtje open en klik op de knop ‘ACTIVEREN’.
  3. Volg de stappen en je kan beginnen. De activatie is twee weken geldig, doe dit dus zo snel  mogelijk.
  4. Heb je geen mail ontvangen, controleer dan je spam of contacteer het secretariaat van onze school.
  5. Er is ook een gratis app beschikbaar die je best meteen kan downloaden waardoor het voor jou nog gebruiksvriendelijker wordt. Questi werkt immers het best via de app op jouw smartphone. Het is echter ook mogelijk om Questi te gebruiken op een PC of tablet. Je herkent de app aan het logo hierboven.

Voor meer informatie over de werking van Questi kun je volgend filmpje bekijken: ouderapp Questi. (Klik op link)

of scan de QR-code:

Ervaar je een probleem, log opnieuw in via ouders.questi.com 

Je kan ook terecht bij de helpdesk van Questi via support@questi.com of op volgend telefoonnummer 014/ 707 100

Daarnaast kan je voor bijkomende vragen ook steeds terecht bij de directie en/of het secretariaat.

Schooluren

Elke dag van 8.40 tot 15.25 uur, kleuters tot 15.20 uur

Woensdag van 8.40 tot 12.15 uur, kleuters tot 12.10 uur

Voor- en nabewaking

Elke dag van 7.30 tot 8.15 uur

‘s Avonds van 15.40 tot 18 uur

Woensdag 12.30 – 13 uur

Telefonisch bereikbaar

Elke dag van 8 tot 16 uur, woensdag tot 12.30 uur

Digicharter:

afspraken rond (digitale) bereikbaarheid in GBS De Driehoek

Bij een gezonde werkomgeving horen ook momenten van rust. De digitale bereikbaarheid zorgt ervoor dat we soms vergeten de ‘knop af te zetten’. Scholen moeten van de overheid de verwachtingen rond bereikbaarheid scherp stellen.

Welke kanalen gebruiken we om te communiceren? Wanneer verwachten we een antwoord op een mail en hoe snel?

Deconnectie maakt connectie mogelijk!

Een goede connectie tussen leerkrachten, ouders en leerlingen zorgt immers voor een hoger welbevinden, een betere veerkracht en uiteindelijk voor meer leerwinst.

Via een bevraging (2023) kregen alle ouders en leerkrachten van GBS De Driehoek de kans om hun noden te formuleren. De onderstaande afspraken werden opgesteld op basis van de gekregen antwoorden. Het digicharter geeft een duidelijk kader om efficiënte communicatie te voeren die privé en werk in balans houdt.

Beheersbaar houden van de berichtenstroom

De maandelijkse nieuwsbrief voor de ouders met daarin de belangrijkste info voor de komende maand zorgt ervoor dat de berichten gebundeld worden. De directie beperkt hierdoor de stroom aan informatie.

In De Driehoek maken we gebruik van 1 communicatiekanaal, nl. Questi. Niet alle ouders en/of personeelsleden hebben immers een facebook of gebruiken WhatsApp. Bij mailverkeer verdwijnt het bericht van de school in de hoeveelheid mails en wordt niet gelezen. Mails worden bovendien niet altijd afgeleverd of komen toe in de spam.

We hebben ervoor gekozen om ‘Questi voor ouders’ te gebruiken als een veilig communicatieplatform. De Questi-app is bovendien gebruiksvriendelijk en gratis te downloaden. Via de Questi-app kan de leerkracht snelle communicatie voeren met de ouders. Er zijn heel wat extra voordelen. Via de app kunnen bv. oudercontacten gepland worden en berichten naar de gewenste taal vertaald worden.

Meer info via www.questi.com

Berichtjes via Facebook, Messenger of WhatsApp zijn extraatjes voor ouders/ personeelsleden die dat zelf willen. Er kan dus niet verwacht worden dat personeelsleden en/of ouders hierop antwoorden.

Afspraken over de bereikbaarheid (verzenden, lezen en beantwoorden)

Tijdens de schoolweek wordt een mail of een Questibericht ten laatste gelezen en beantwoord binnen de 48 uur na het versturen van het bericht.

Bij een complexe vraag laat de ontvanger van het bericht weten dat het bericht gelezen is en dat het antwoord zo snel als kan verzonden wordt. Het antwoord wordt niet verwacht binnen de 48 uur.

Tijdens de lesuren kan niet verwacht worden dat een leerkracht antwoord.

Bij dringende vragen richten de ouders hun communicatie via een gesprek op Questi naar de secretariaatsmedewerker en/ of directie.

De snelste manier om de school te bereiken is via de telefoon of gsm (03 383 50 36 of 0492 34 89 35) en dit tussen 8 uur en 16 uur, op woensdag tot 13 uur.

De leerkracht is vrij om zelf telefonisch contact op te nemen met de ouders. Dit gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

Berichten die in het weekend verstuurd worden, zijn niet verondersteld gelezen te zijn voor de maandagochtend volgend op het weekend. Onder het weekend verstaan we van vrijdag 15.30 uur tot maandag 8 uur.

Elke leerkracht of ouder is echter vrij te beslissen om een bericht te verzenden of te beantwoorden wanneer dit het beste uitkomt.

Gebruik van sociale media binnen een professionele context

Facebook wordt gebruikt om foto’s van activiteiten in en uit de klas met de ouders te delen. De ouders geven bij inschrijving toestemming / geen toestemming tot publicatie van foto’s van hun kind.

Facebook wordt gebruikt als reminder, bv. om te herinneren aan de zwemles, het bibliotheekbezoek, …

WhatsApp is geen officieel communicatiemiddel. Wegens de wet op privacy is de leerkracht niet verplicht om een persoonlijk telefoonnummer te delen.

Elk teamlid is vrij om een WhatsApp-groep te installeren met de collega’s. Dit gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Met de ouders worden geen WhatsApp-groepen aangemaakt. De communicatie gebeurt via Questi.

Communicatie en bereikbaarheid bij ziekte / afwezigheden

Ziek is ziek.

Er wordt van een ziek personeelslid niet verwacht dat hij/zij geschreven communicatie leest, noch beantwoordt. Het personeelslid is echter vrij om berichten te lezen en te beantwoorden.

Bereikbaarheid bij deeltijds werken

Parttime = parttime

Tijdens de vrije dagen wordt niet verwacht dat het personeelslid alle berichten leest via de officiële communicatiekanalen, noch dat hij/zij antwoordt binnen de 48 uren.

Communicatie en bereikbaarheid bij overmacht en tijdens noodsituaties.

In noodsituaties of bij overmacht mag er ten allen tijden gebeld worden naar de directie: 0492 34 89 35.

Leerkrachten, administratieve medewerker, poetspersoneel, medewerker van de voor- en nabewaking … kunnen niet verplicht worden om hun telefoonnummer te delen met de ouders.

De medewerkers van de voor- en naschoolse opvang (Ferm) zijn te bereiken

  • op schooldagen via 0477 67 14 15
  • op woensdagnamiddag van 13 – 18 uur en tijdens de schoolvakanties via 0477 67 09 23

Het algemeen telefoonnummer van Ferm is 070/ 24 60 41

Communicatie en bereikbaarheid tijdens vakantieperiodes

Vakantieperiodes zijn digitaal luwe periodes. Om de rust van personeelsleden en directie tijdens de vakantieperiode te garanderen, worden professionele berichten in die periodes tot een minimum beperkt.

Elk teamlid is echter vrij om mails en berichten te lezen of te beantwoorden.

De directie en de secretariaatsmedewerker zijn tijdens de zomervakantie bereikbaar de eerste week van juli en de laatste 2 weken van augustus. 

Naar top