Hoe zet de Driehoek in op lezen?

Bij De Driehoek richten we ons op leesmotivatie, leesgedrag en leesbegrip. Iedere dag besteden we 15 minuten aan kwartierlezen, waarbij leerlingen in een zelfgekozen boek duiken. 15 minuten lezen per dag verhoogt de leesvaardigheid. Een dagelijks leesritueel van een kwartier krikt de lees- en taalvaardigheid van kinderen enorm op. En met een hoger leesniveau worden andere vakken toegankelijker en kunnen kinderen hun talent beter ontwikkelen.

Lezen is een kerntaak in het onderwijs en de maatschappij, maar het lijkt steeds moeilijker om leerlingen goed en graag te laten lezen. Uit recente PIRLS- en PISA-resultaten blijkt dat veel kinderen nog steeds moeite hebben met lezen en het niet leuk vinden. We lezen steeds
minder vaak langere teksten of boeken
. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de leerlingen vaardige lezers worden die teksten goed begrijpen, aangezien dit essentieel is voor hun toekomst.

We hebben een leesbeleid ontwikkeld waarbij we inzetten op kwartierlezen, duolezen met leeftijdsgenoten, met jongere of oudere kinderen en voorlezen. Door dagelijks motiverende opdrachten te geven als dobbelsteenlezen, bingolezen, kilometerlezen, theaterlezen en exitvragen na het leeskwartier zorgen we voor extra lesplezier.

Leerlingen die extra hulp nodig hebben, maken gebruik van voorleessoftware via de Anderslezen-app en Daisy-luisterboeken. Zo leren ze ook genieten van boeken en verhalen. Sterke leerlingen krijgen aanbod dat aangepast is aan hun leesniveau en interesses. Zij kunnen ook proberen om Franse of Engelstalige boekjes te lezen.

In de kleuterklassen gebruikt de leerkracht prentenboeken als ondersteuning bij de thema’s. Minder sterke leerlingen worden ondergedompeld in het klasthema en krijgen vooraf de woordenschat in kleine groepjes aangeboden.

Vanaf de 2de kleuterklas bezoeken onze leerlingen de lokale bibliotheek en leren ze boeken kiezen. In de lagere school hanteren we de zogenaamd ‘vijf-vinger-regel’ waardoor de leerlingen makkelijk een boek kiezen dat ze leuk vinden en begrijpen.

Meer info via

https://lezervanstavast.org/2018/09/04/de-vijf-vingerregel/

We besteden extra aandacht aan lezen tijdens de voorleesweek en de jeugdboekenmaand. We nodigen ouders en auteurs uit om te komen voorlezen of vertellen over boeken en tijdens gedichtendag genieten we van leuke poëzie.

In elke klas en in de gang zijn leuke boekenhoekjes te vinden met aantrekkelijk leesmaterialen. De leerlingen mochten mee beslissen over de naam van de schoolbibliotheek. In ons ‘leeslabo’ kan je terecht met de klas of tijdens de middag om te ontspannen met een boek of stripverhaal.

We polsen in leerjaar 3 en in leerjaar 5 naar het leesplezier en vragen naar suggesties voor boeken die we kunnen aankopen.

Op deze manier maken we van lezen een motiverend verhaal waarbij de genomen acties met betrekking op lezen een positief effect hebben op de leesresultaten van de leerlingen in de lagere school.

Naar top