Hoe zet de Driehoek in op outdoor education?

Waarom is ‘outdoor education’ belangrijk?

Outdoor education of buitenschoolse educatie is belangrijk om verschillende redenen die zowel de cognitieve als de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen ten goede komen.

Waarom doen wij aan ‘outdoor education’?

 1. Verbeterde fysieke gezondheid:
  • Lichaamsbeweging: Buitenspel en activiteiten in de natuur bevorderen lichamelijke activiteit, wat essentieel is voor de gezondheid en fitheid van kinderen.
  • Motorische Vaardigheden: Outdoor activiteiten helpen bij de ontwikkeling van zowel grove als fijne motorische vaardigheden.
 2. Cognitieve voordelen:
  • Betere concentratie: Studies tonen aan dat tijd doorbrengen in de natuur de concentratie en de taakspanning van kinderen verbetert.
  • Praktisch Leren: Buiten leren biedt mogelijkheden voor hands-on, ervaringsgericht leren dat vaak beter blijft hangen dan theoretisch leren in een klaslokaal.
 3. Sociale en emotionele ontwikkeling:
  • Teamwerk en samenwerking: Buitenactiviteiten, zoals groepsspellen en projecten, stimuleren samenwerking.
  • Zelfvertrouwen en zelfwaardering: Het overwinnen van uitdagingen en het verkennen van nieuwe omgevingen versterken het zelfvertrouwen en de zelfwaardering van kinderen.
 4. Milieubewustzijn en respect voor de natuur:
  • Natuurbehoud: Door kinderen in contact te brengen met de natuur, ontwikkelen ze een beter begrip en waardering voor het milieu en het belang van natuurbehoud.
  • Duurzaamheidsbewustzijn: Outdoor education integreert lessen in duurzaamheid en milieuvriendelijkheid, wat bijdraagt aan een ecologisch bewuste generatie.
 5. Creativiteit en probleemoplossend vermogen:
  • Creatieve denken: De vrije, minder gestructureerde omgeving van buiten stimuleert creatief denken en innovatie.
  • Probleemoplossing: Buitenactiviteiten bieden vaak onverwachte uitdagingen die kinderen helpen hun probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen.
 6. Verbinding met de leerinhoud:
  • Relevantie: Buiten leren kan abstracte concepten concreter en relevanter maken door ze te koppelen aan de echte wereld. Bijvoorbeeld, biologie wordt levendiger wanneer leerlingen planten en dieren in hun natuurlijke habitat observeren.
 7. Mentale gezondheid:
  • Stressvermindering: Tijd doorbrengen in de natuur is bewezen stressverlagend te werken en kan angsten verminderen.
  • Welzijn: Regelmatige blootstelling aan natuurlijke omgevingen bevordert het algehele welzijn en geluk van kinderen.
 8. Bouwt aan levenslange vaardigheden:
  • Zelfredzaamheid: Outdoor activiteiten leren kinderen belangrijke levensvaardigheden zoals navigeren en verantwoordelijkheid nemen.
  • Leiderschapsvaardigheden: Door deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten, ontwikkelen kinderen leiderschapsvaardigheden zoals het nemen van initiatief en het leiden van groepsactiviteiten.

Samenvattend, outdoor education biedt een breed scala aan voordelen die bijdragen aan de algehele ontwikkeling van kinderen. Het helpt hen niet alleen om fysiek gezond te blijven, maar ook om cognitief scherp, sociaal vaardig en emotioneel veerkrachtig te worden.

Hoe kan je ‘outdoor education’ bevorderen?

Het integreren van outdoor education in de kleuterklas biedt een waardevolle gelegenheid voor jonge kinderen om de natuur te verkennen, te leren en plezier te hebben.

 1. We verkennen de natuur:
  • We plannen regelmatige natuurwandelingen in de buurt van de school of op het schoolterrein. We laten de kleuters verschillende aspecten van de natuur ontdekken, zoals bomen, planten, dieren, insecten en seizoensveranderingen.
  • We organiseren korte excursies naar lokale parken, bossen of tuinen om de natuurlijke omgeving te verkennen.
 2. Sensorische ervaringen:
  • We stimuleren sensorische ervaringen door kinderen te laten voelen, ruiken, luisteren en zelfs proeven van de natuurlijke omgeving. We laten ze bijvoorbeeld verschillende texturen voelen, luisteren naar vogelgeluiden en ruiken aan bloemen.
  • We organiseren activiteiten zoals een blotevoetenpad waar kinderen verschillende ondergronden kunnen voelen en ervaren.
 3. Creatieve activiteiten:
  • We moedigen creatieve expressie aan door buitenkunstactiviteiten te organiseren, zoals schilderen met natuurlijke materialen, het maken van natuurlijke mandala's of het bouwen van kunstwerken met stokken, stenen en bladeren.
  • We laten kinderen hun eigen natuurlijke verzamelingen maken door bijvoorbeeld bladeren, bloemen, stenen of schelpen te verzamelen en er kunstwerken mee te maken.
 4. Spel en beweging:
  • We organiseren buitenspelletjes en bewegingsactiviteiten die zowel de fysieke ontwikkeling als de sociale vaardigheden van kinderen bevorderen. Denk aan spelletjes zoals verstoppertje, tikkertje, touwtrekken, ringwerpen en balanceren op boomstammen.
  • We stimuleren vrij spel in de natuurlijke omgeving waar kinderen hun eigen fantasieën kunnen verkennen en avonturen beleven.
 5. Thematische onderzoeksactiviteiten:
  • We integreren buitenonderwijs in thematische activiteiten die gerelateerd zijn aan specifieke onderwerpen of concepten. Bijvoorbeeld, als het thema 'dieren' is, organiseren we een speurtocht naar dieren in het park of observeren we vogels met verrekijkers.
  • We laten kinderen zelf vragen stellen en onderzoeken doen over de natuurlijke wereld om hun nieuwsgierigheid en onderzoeksvaardigheden te stimuleren.
 6. Tuinieren en plantenverzorging:
  • We richten een schooltuin in waar kleuters kunnen helpen met planten, water geven, oogsten en observeren van groeiende planten. Dit biedt waardevolle lessen over plantenlevenscycli, voedselproductie en respect voor de natuur.
  • We betrekken kleuters bij het zaaien en verzorgen van planten in potten of plantenbakken.
 7. Verhalen en verbeelding:
  • We lezen buiten verhalen voor of vertellen verhalen over de natuur om de verbeelding van de kleuters te stimuleren. We gebruiken de omgeving als inspiratie voor verhalen en rollenspellen.
  • We moedigen kleuters aan om zelf verhalen te verzinnen en te delen over hun buitenavonturen en ontdekkingen.
 8. Reflectie en waardering:
  • We stimuleren reflectie door na afloop van buitenactiviteiten samen te komen en ervaringen te bespreken. We laten kinderen vertellen wat ze hebben gezien, gevoeld, gehoord en geleerd.
  • We leren kleuters om respectvol om te gaan met de natuurlijke omgeving door het belang van natuurbehoud en milieubewustzijn te benadrukken.

Samenwerking – leren van collega’s

Het kleuterteam professionaliseert zich verder in outdoor education. Ze werken samen in een leerteam waar informatie wordt gedeeld, acties worden afgesproken en lessen worden uitgewerkt. Ze evalueren en verankeren de goede praktijken binnen de schoolwerking.

Ze werken samen met de collega’s van De Vlindertuin in Lille die al heel wat expertise opbouwden rond outdoor education.

Naar top