Zorg op school

Elk kind ontwikkelt en leert op een verschillende manier. Als school proberen we tegemoet te
komen aan de noden van ieder kind door o.a. voldoende differentiatie en remediëring aan te
bieden. Zo krijgen de leerlingen die trager ontwikkelen of de leerstof moeilijker of trager
verwerken extra hulp of oefening. Aan de leerlingen die de leerstof vlug verwerken, bieden we
verdieping- of verrijkingsleerstof aan.

Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen vinden we belangrijk. In de klas en
op de speelplaats worden deze vaardigheden voortdurend geoefend en bijgestuurd. Leerlingen
die hierbij wat hulp nodig hebben, worden extra ondersteund.

De ontwikkeling en leervorderingen van al onze leerlingen wordt grondig opgevolgd door de
klasleerkrachten en het zorgteam. Observatiegegevens en resultaten worden bijgehouden in
een digitaal zorgdossier.

Het zorgteam werkt erg nauw samen met de klasleerkrachten. Soms ondersteunt de
zorgleerkracht mee in de klas, maar de begeleiding kan ook individueel of in kleine groepjes.

Bij ernstige of langdurige problemen gaat het zorgteam samen met de klasleerkracht, ouders
en eventueel ook CLB en externen (logopediste, kinesiste, psycholoog, psychiater, …) in overleg.
Samen wordt er dan naar de meeste gepaste aanpak gezocht.

Voor leerlingen met speciale noden is er vanuit het ministerie van onderwijs extra
ondersteuning voorzien via geïntegreerd onderwijs. Onze school is aangesloten bij NOA
(Netwerk Ondersteuners Antwerpen). De contactpersoon voor onze school is Geertje
Wuyts. Zij is te bereiken via geertje.wuyts@so.antwerpen.be

Voor algemene vragen over ondersteuning of voor specifieke vragen over de ondersteuning
van uw kind binnen de school kan u terecht bij de zorgcoördinator via
zorg@gbsdedriehoek.be

Onderwijs is niet het vullen van een
vat, maar het ontsteken van een
vuur
(William Butler Yeats)

Naar top