Aanmelden/inschrijven

GBS De Driehoek is een bewust kleinschalige gemeentelijke school met een capaciteitsbepaling van 22 kleuters per geboortejaar en 22 leerlingen per leerjaar in de lagere school. Onze school zal niet alle leerlingen kunnen inschrijven omwille van capaciteit. Wij zijn daarom verplicht om de inschrijvingen te laten voorafgaan door een aanmeldingsprocedure.

Kinderen die een broer of zus hebben in dezelfde school of kinderen van personeelsleden hebben wettelijk gezien absolute voorrang.

Alle andere kinderen zullen geordend worden op basis van de schoolkeuze, afstand en toeval.

Tijdslijn aanmeldings- en inschrijvingsperiode

De inschrijvingen voor schooljaar 2025-2026 verlopen als volgt:

 • De aanmeldingsperiode voor de inschrijvingen loopt van 25 februari 2025 tot en met 18 maart 2025.
  Kinderen die een broer of zus hebben in dezelfde school of kinderen van personeelsleden hebben wettelijk gezien absolute voorrang.
  Alle andere kinderen zullen geordend worden op basis van de schoolkeuze, afstand en toeval.
 • De resultaten van de aanmeldingen worden ten laatste op 25 april 2025 bekend gemaakt.
 • Gunstig gerangschikte leerlingen (= met ticket) kunnen zich inschrijven van 28 april 2025 (9 uur) tot en met 19 mei 2025 (16 uur). Voor 28/4 is er geen inschrijving mogelijk. De ingevulde inschrijvingsdocumenten worden persoonlijk afgegeven en kunnen dus niet gedeponeerd worden via de brievenbus.
 • Vanaf 20 mei 2025 (9 uur) starten de vrije inschrijvingen in chronologische volgorde tot de maximumcapaciteit bereikt is. Op dezelfde manier worden wachtlijsten aangelegd.

Je hebt er dus alle belang bij om tijdig informatie te verzamelen over de visie, werking en omgeving van onze school.

Kennismakingsmoment

Je kan uitgebreid kennis maken met onze school, het pedagogisch project, de schoolvisie, het schoolteam en onze werking op ons kennismakingsmoment dat doorgaat op vrijdag 14 februari 2025 (13 uur – 15.30 uur – 16.30 uur). Inschrijven is verplicht via volgende link: https://forms.gle/5V2gM2UWj6ua6KUh9

Maak alvast kennis met onze school via onderstaande filmpjes:
https://www.ranst.be/product/2748/wij-wonnen-de-transformatie-award

Je kan er ook voor kiezen om een individueel bezoek aan de school te brengen om op die manier heel wat informatie over onze school en onze werking te verzamelen. Je maakt hiervoor een afspraak via het secretariaat (tel 03 383 50 36 of secretariaat@gbsdedriehoek.be) of je neemt contact op met de directie (directie@gbsdedriehoek.be).

Instapdata

Kleuters mogen voor het eerst naar school vanaf de instapdatum nadat ze twee jaar en zes maanden geworden zijn. Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum? Dan mag het al vanaf die dag naar school.

De 7 instapdata voor de kleuterschool zijn:

 • de 1ste schooldag na de zomervakantie
 • de 1ste schooldag na de herfstvakantie
 • de 1ste schooldag na de kerstvakantie
 • de 1ste schooldag van februari
 • de 1ste schooldag na de krokusvakantie
 • de 1ste schooldag na de paasvakantie
 • de 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Voor het schooljaar 2024 – 2025 zijn volgende data instapmomenten:

 • De eerste schooldag 2 september 2024
 • De dag na de herfstvakantie 4 november 2024
 • De dag na de kerstvakantie 6 januari 2025
 • De eerste schooldag van februari = 3 februari 2025
 • De dag na de krokusvakantie 10 maart 2025
 • De dag na de paasvakantie 22 april 2025
 • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag 2 juni 2025

Is jouw kind later geboren? Dan mag het pas instappen tijdens schooljaar 2025 – 2026.

Voor het schooljaar 2025 – 2026 zijn volgende data instapmomenten:

 • De eerste schooldag 1 september 2025
 • De dag na de herfstvakantie 3 november 2025
 • De dag na de kerstvakantie 5 januari 2026
 • De eerste schooldag van februari = 2 februari 2026
 • De dag na de krokusvakantie 23 februari 2026
 • De dag na de paasvakantie 20 april 2026
 • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag 18 mei 2026

Is jouw kind later geboren? Dan mag het pas instappen tijdens schooljaar 2026 – 2027.

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kan een kleuter elke dag worden ingeschreven (als er nog plaats is)
zonder rekening te houden met de instapdata.Bij twijfel kan je op
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/naar-de-kleuterklas, op basis van de geboortedatum van je
kind, de instapdatum berekenen.

Leerplicht

In België geldt voor alle kinderen een leerplicht van 5 tot 18 jaar. Op die manier wil de overheid ervoor zorgen dat ALLE kinderen onderwijs krijgen. Voor alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, start de leerplicht op hetzelfde moment, namelijk op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden. De leerplicht start dus al in de kleuterschool. Voor 5-jarige kleuters is er een leerplicht van 290 halve lesdagen. Voor jongere kinderen is er (voorlopig) geen leerplicht, maar we moedigen als school ook hun aanwezigheid sterk aan, omdat het essentieel is voor een vlotte en succesvolle schoolloopbaan. Voldoende aanwezigheid in de kleuterschool is een vereiste voor 6-jarige leerlingen om de overstap naar de lagere school te mogen maken. Als een kleuter onvoldoende aanwezig is geweest, kan hij/zij de overstap naar de lagere school pas maken na gunstig advies van de klassenraad. Bij onvoldoende aanwezigheid in de kleuterschool kan de klassenraad ook beslissen dat je kind nog een extra jaar kleuteronderwijs moet volgen voor het klaar is om de overstap te maken.

Uitzonderlijk kan een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar, toch ingeschreven worden in het lager onderwijs. Hierover kan alleen de klassenraad beslissen en die wint hiervoor advies in bij het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB).

Vrije capaciteiten

schooljaar 2024-2025

Klasgeboortejaarcapaciteitvrije plaatsen
Instapklas2022220
1° jaar kleuter2021225
2° jaar kleuter2020220
3° jaar kleuter2019220
1° jaar lager2018223
2° jaar lager2017225
3° jaar lager2016226
4° jaar lager20152210
5° jaar lager2014220
6° jaar lager2013229
Naar top